Newforestinponin värit

Joitakin rotuja on mielenkiintoista tarkastella värien suhteen rodun laajan värikirjon tai äärimmäisen tiukan värijalostuksen ansiosta. Newforestinponi ei kuitenkaan sovi erityisen hyvin kumpaankaan näistä kategorioista. Rotu on värikirjoltaan äärimmäisen tavallinen, perusvärien lisäksi new forest voi olla muutamaa varsin laajalle levinnyttä erikoisväriä, mutta harvinaisempia värimuunnoksia rotu ei kanna.

Ruunivoikko, kaksi kimoa, rautias ja ruunikko new forest.
Kuva © Lebatihem, by-nc-nd -lisenssi

Perusvärit

Perusvärit lyhyesti

Perusvärit ovat ruunikko, rautias ja musta. Yksinkertaistettuna rautias hevonen on rungoltaan ruskea ja jouhiltaan ruskea tai runkoa vaaleampi, ruunikko on samoin rungolta ruskea, mutta mustilla (tai lähes mustilla) jaloilla ja jouhilla ja musta on kokomusta hevonen. Kaikilla hevosilla on jokin näistä väreistä pohjavärinä, esimerkiksi ruunikonkimon pohjaväri on ruunikko). Mikäli hevosella ei ole pohjavärin lisäksi muuta väriin vaikuttavaa mutaatiota, se on perusvärinen eli ruunikko/rautias/musta.

Lyhyesti perusvärin periytymiseen vaikuttaa kaksi geeniä, extension ja agouti. Extensionin genotyyppi määrittää hevosen pohjasävyn, eli onko hevosen mahdollista tuottaa vain punaista vai myös mustaa pigmenttiä. Punapigmenttinen hevonen on aina rautias, eikä agouti-geeni vaikuta sen ulkonäköön. Agouti määrittelee mustaa pigmenttiä tuottavilla hevosilla, onko hevonen ruunikko vai musta. Lisätietoa perusvärien periytymisestä sekä tunnistamisesta.

Perusvärit newforestinponeilla

Kuten useilla roduilla, myös newforesteilla perusvärit ovat kaikista rodun mahdollisista väreistä yleisimpiä. Ruunikko on kaikkein yleisin newforestinponin väri, suuri osa newforesteista on erisävyisiä ruunikoita aivan vaaleanruskeasta lähes mustaan. Valitettavasti en onnistunut löytämään tarkkoja tilastoja rodun värijakaumasta, mutta taustatutkimukseni perusteella uskallan väittää, että rautias on ruunikon jälkeen yleisin ja musta perusväreistä harvinaisin. Kaikkia perusvärejä kuitenkin esiintyy, eikä ponien väriä rotumääritelmässä rajata perusvärin suhteen.

Kuvissa new forest orit Leafhills Aiden (ruunikko), Obsidian Elf (musta) sekä Wind In The Willows (rautias).

Erikoisvärit newforestinponeilla


Voikko newforestinponitamma Golden Star II.


Ruunivoikko newforestinponiruuna Arvilan Butterscotch.


Voikko
Voikkogeeni on hevosen perusväriä vaaleammaksi muuntava, usein pigmenttiä keltaiseen taittava erikoisväri. Voikkoväri periytyy epätäydellisen dominoivasti, yhden voikkoalleelin omaava poni on tummempi kuin kaksi alleelia perinyt.

Newforesteilla esiintyy kaikkia yksinkertaisia voikkovärejä, eli voikkoa, ruunivoikkoa ja mustanvoikkoa. Ruunikon ollessa yleisin pohjaväri, yleisin voikkoväri on ruunivoikko.
Periaatteessa myös tuplavoikkojen esiintyminen on mahdollista, mutta kasvattajat yleensä välttävät tämän väristen ponien jalostusta, koska tuplavoikot newforestit eivät saa täysiä oikeuksia rodun omissa kantakirjoissa esimerkiksi jalostuskäytön ja rotuluokissa kilpailemisen suhteen.

Lisätietoa voikkoväreistä & niiden periytymisestä.

Kimo new forest Green Cottage Finesse, pohjaväri ei tiedossa. Kuva © Lebatihemby-nc-nd -lisenssi


Ruunikon- tai mustanpäistärkkö new forest. Kuva © Lebatihemby-nc-nd -lisenssi
Kimo
Kimoväri on värimutaatio, jonka kantaja syntyy pohjavärinsä värisenä, esimerkiksi ruunikkona mutta vaalenee iän myötä valkoiseksi tai lähes valkoiseksi. Vaalenemisprosessi kestää vuosia.

Newforestinponeilla kimo ei ole yleinen väri, ja esimerkiksi suomalaisessa ponikannassa jopa harvinainen. Kimoja poneja kuitenkin esiintyy pienissä määrin. Koska kimoväri periytyy dominoivasti, poni ei koskaan voi olla kimo, mikäli sen toinen vanhempi ei ole kimo. 

Lisätietoa kimosta & sen periytymisestä

Päistärikkö
Päistärikkö on hieman kimoa muistuttava, kuitenkin siitä selkeästi eroava ponia vaalentava värimuunnos. Toisin kuin kimoilla, päistäriköillä valkoinen sekakarva erottuu jo varsana.

Päistäriköille on tyypillistä pohjavärin värinen tummempi pää ja jalat sekä valkoisen sekakarvan lisääntyminen kohti hevosen lautasia. Tämä antaa poneille usein liukuvärjätyn ilmeen. Toinen yhteinen piirre päistäriköillä on rajukin värin vaihtelu vuodenajasta riippuen, päistärikön sekakarva erottuu usein heikommin talvikarvassa, joten päistärikkö voi talvella näyttää voimakkaastikin tummemmalle kuin kesällä. Päistärikkö ei vaikuta hevosen jouhien väriin.

Päistärikön tarkalleen aiheuttavaa geeniä ei ole vielä kokonaisuudessaan tunnistettu, nykyisen tiedon mukaan päistärikkö kuitenkin on dominoivasti periytyvä väri, eli ainakin toinen päistärikön hevosen vanhemmista on myös päistärikkö.

Merkkien rajoitukset

Newforesteilla ei rotumääritelmän mukaan saa olla valkoisia merkkejä pään ja jalkojen alueen ulkopuolella. Jaloissa sukkien pituus on rajattu maksimissaan etupolveen / takakintereeseen saakka. Myös suuria päänmerkkejä pidetään epätoivottuina.

Kommentit