Hevosvärituntemuskyselyn tulosten yhteenveto 2/3

Postaus on jaettu kolmeen osaan pituuden vuoksi, osa 1 ja osa 3.

Taustatietoa postauksesta osassa 1. Tässä postauksessa esitellään kyselyn kuvien 16-30. vastaukset.

Kuva 16. Tunnista hevosen väri

Kuvassa minishetlanninponi Toscana. Punahallakonkirjava, kirjavuustyyppi tobiano.
Kuva © Katri Stoor

Kirjavuuden aiheuttava geeni poistaa pigmentin lähes kaikilta alueilta, joilla hallakon selkeimmät tuntomerkit esiintyvät vaikeuttaen tunnistusta. Hännän juuressa ja yläpuolella näkyy pieni osa siimaa. Tästä johtuen poni on helppo tunnistaa rautiaspohjaiseksi. Valitettavasti suuremmassa kuvassa poni on myös klipattu, mikä osaltaan vaikeuttaa tunnistusta.

Diagrammissa kirjava, lehmänkirjava ja englanninkielinen termi pinto on eritelty toisistaan, vaikka ne käytännössä viittaavat samaan asiaan (mikä tahansa laikullinen hevonen). Näitä vastauksia tuli yhteensä 32.

35 vastaajista tunnisti ponin hallakkoväriseksi, ja 54 vastaajaa tunnisti kirjavuustyypiksi tobianon.

Kuva 17. Tunnista hevosen väri

Kuvassa tilastoponi Hessi-Iida. Poni on mustankirjavan kimo, mutta liian pitkälle kimoutunut, jotta pohjaväriä (mustankirjava, tobiano) olisi mahdollista tunnistaa. 

Kirjavuustyyppi tunnistettu jälkeläisten perusteella, mutta myös sen tunnistaminen kuvan perusteella on mahdotonta pitkälle edenneen kimoutumisen vuoksi.


Kimon lisäksi vastauksissa esiintyy muutamia kertoja cremello. Ollakseen cremello, ponilla pitäisi olla vaaleanpunainen iho (katso turpaa) ja herasilmät (siniset). Cremellot ovat myös väriltään tasasävyisiä eivätkä tavallisesti aivan näin valkoisia. Kuvan ponilla on vielä näkyvissä alkuperäistä väriä kintereen alueella. 

Kuva 18. Tunnista hevosen väri

Kuvassa rautias torinhevonen Prymos.

Kyseessä on hyvin tyypillinen rautias, jonka 98.3% vastaajista olikin rautiaaksi tunnistanut. 

Sävyinä vastauksissa näkyi punarautiasta ja tummanpunarautiasta, nämä on pelkän "rautias"-vastauksen ohella niputettu samaan kategoriaan.

Kuva 19. Tunnista hevosen väri

Kuvassa tuntematon ruunikonkirjava, kirjavuustyyppi frame overo.
Kuva © luagh45, by-lisenssillä.

Frame overo -kirjavuudelle tyypillisesti hevosen pohjaväri kehystää valkoisia läiskiä, eivätkä läikät ylitä hevosen ylälinjaa. Kyseisellä yksilöllä kyljen laikku jatkuu vatsan alle, mutta ei todennäköisesti ylitä vatsalinjaa. Kaulan laikku on tämän yksilön tunnistamisessa keskeinen.

Selkeimmät frame overon ja muiden kirjavuuksien erottavat merkit tällä hevosella:
Sabinokirjavuudessa ja splashed white -kirjavuudessa vastaava irrallinen kaulalaikku on todella epätyypillinen, ja tobianokirjavuudessa valkoinen tavanomaisesti ylittää hevosen selkälinjan. 

Frame overoa nimitetään usein lyhyemmillä nimillä frame tai overo. Overo voi kuitenkin joissakin asiayhteyksissä  frame overon lisäksi viitata overokirjavuuksien joukkoon, jokon frame overon lisäksi kuuluu splashed white.

Hevosen oli tunnistanut ruunikoksi yhteensä 114 vastaajaa ja frame overoksi 51.

Diagrammissa pinto, kirjava ja lehmänkirjava on eritelty, vaikka nämä käytännössä kaikki viittaavat mihin tahansa kirjavaan hevoseen. Yhteensä näitä vastauksia on 21. Paint terminä kirjavuuden sijaan viittaa yleisemmin paint-hevosrotuun, jonka edustajat toki yleensä ovat erityyppisiä kirjavia.

Kuva 20. Tunnista hevosen väri

Kuvassa welsh sektio A Metty's Operetta. Poni on ruunikonpäistärikönkimo. Kimoutuminen on kuitenkin jo siinä vaiheessa, että pohjaväriä on hankala tunnistaa.

Kun samalla hevosella on kaksi osittain pigmenttiä vaalentavaa geeniä, lopputuloksena voi olla hyvin vaikeasti tunnistettava yksilö. Esimerkiksi tällä ponilla päistärikköön viittaava muuta runkoa vaaleampi karva lautasilla on vielä juuri ja juuri nähtävissä, mutta sekoittuu jo voimakkasti kimoutumisesta aiheutuneeseen sekakarvaan.
28 vastaajaa (15.9%) oli vastannut ponin olevan hiirakko. Suurin ero hiirakkoon tällä ponilla on sekakarva, hiirakot ovat tasasävyisen harmaita tai harmahtavia.
Vastaajista 113 tunnisti ponin kimoksi ja 29 päistäriköksi. Näistä vastaajista 9 tunnisti ponin sekä kimoksi että päistäriköksi.

Kuva 21. Tunnista hevosen väri

Kuvassa puolalainen puoliverinen Fernando.
Kuva © Meeri Heimo

Hevonen on voikontiikerinkirjava, kuvioltaan leopard. 
Tiikerinkirjavasta on useita eri muunnoksia, joista tunnetuin on leopard. 

Diagrammissa englanninkielen termiä käyttävät "appaloosa" vastaukset on yhdistetty vastaavan suomenkielen termin (tiikerinkirjava) kanssa.
Leopard-kuvioisen tiikerinkirjavan tunnistaa helpoiten yleensä melko pienikokoisista pyöreistä tasaisenvärisistä kuvioista valkoisella pohjalla. Joillakin leopardeilla pää, pää ja osa kaulasta tai osa jaloista voi olla normaalin pigmentin peitossa. Myös tiikerinkirjavan iho on pilkullinen, joten tiikerinkirjavan voi tunnistaa esimerkiksi pilkullisen turvan perusteella.

Vastaajista 128 tunnisti hevosen tiikerinkirjavaksi, heistä 36 tunnisti leopard-kuvion. Voikon pohjavärin tunnisti 56 vastaajaa.

Kuva 22. Tunnista hevosen väri


Kuvissa rautias mushroom shetlanninponi Magic Mushroom. Kuvat © Katri Stoor ja Meeri Heimo.

Mushroom on shetlanninponeilla esiintyvä harvinainen erikoisväri, joka vaikuttaa rautias- ja ruunikkopohjaisiin poneihin muuntaen punaista pigmenttiä karvassa. Mushroom on melko huonosti tunnettu väri, joka fenotyypiltään on usein helposti sekoitettavissa rautiaaseen/ruunikkoon riippuen pohjaväristä. Rautiaspohjainen mushroom on myös helppo tunnistaa hopeaväriseksi. Esimerkiksi tämän poni eroaa mustan/hopeanruunikosta selkeimmin jalkojen osalta, sen jalat ovat rungon väriset ja vaaleammat vuonisnivelestä alkaen. Sekä musta- että ruunikkopohjaisilla hopeilla jalat ovat mustat tai todella tummat, lukuunottamatta mahdollisia sukkia. Hopeanruunikolla jalat ovat selkeästi muuta runkoa tummemmat, hopeanmustalla ero ei välttämättä ole selkeä.

Kuvan ponin tunnisti mushroomiksi yhteensä 46 vastaajaa, joista 17 tarkensi pohjaväriksi rautiaan.

Eri rautiaansävyt, mukaanlukien sysirautias ja liinakko, on niputettu yhdeksi kategoriaksi rautias.Kuva 23. Tunnista hevosen väri

Kuvassa tuplavoikko (eli valkovoikko tai bec) connemara Vanity Fairy Niall.
Vanhempien perusteella todennäköisesti ruunikkopohjainen (perlino), pohjaväriä ei kuitenkaan voida varmuudella tunnistaa.

Tässä kysymyksessä on ollut oleellista tunnistaa hevonen tuplavoikoksi. Tuplavoikkojen pohjavärien erottaminen toisistaan varmasti etenkin yhden kuvan perusteella on lähes mahdotonta, koska erot värien välillä ovat minimaalisia.
Olisin ennemmin valinnut mukaan tuplavoikon, jonka pohjaväri on varmasti tiedossa, mutta valitettavasti tällaista kuvaa ei ollut saatavilla.

Vastaajista yhteensä 142 tunnisti hevosen tuplavoikoksi, jos pohjavärin tunnistukseen ei kiinnitetä huomiota.

Kuva 24. Tunnista hevosen väri

Kuvassa mustanpäistärikkö shetlanninponi Kaunisrannan Iines.
Kuva  © Katri Stoor 

Melko tyypillinen päistärikkö, mustaksi tunnistamista vaikeuttaa vaaleampi turvan alue.

Yhteensä 129 vastaajaa tunnisti ponin päistäriköksi. 


15 vastaajaa tunnisti ponin hiirakoksi. Suurin ero hiirakon ja mustanpäistärikön välillä on, että hiirakko on tasaisen sävyinen harmaa. 
25. Tunnista hevosen väri

Kuvassa samppanjaruunikko (amber champagne) tennessee walking horse Gold Pose.
Kuva © Mary B, by-nd -lisenssillä

Samppanjavärit ovat melko harvinainen ja vähemmän tunnettu väriryhmä. Samppanjaruunikon erottaa samppanjarautiaasta kauttaaltaan tummemman sävyn avulla, samppanjarautiaalla on tavallisesti myös valkoiset tai lähes valkoiset jouhet. Erikoispiirteenä samppanjavärisillä on usein vaaleanruskeat silmät.

Samppanjaruunikon erottaa myös voikosta sekä ruunivoikosta helpoimmin jouhien perusteella. Voikolla jouhet ovat valkoiset, ruunivoikolla mustat.

Rautiaasta samppanjaruunikko eroaa jalkojen osalta, jalat ovat polvesta/kintereestä alkaen muuta runkoa hieman tummemmat.

Samppanjavärit ovat etenkin harvinaisuutensa vuoksi haastavia tunnistettavia.

51 vastaajaa oli tunnistanut hevosen samppanjaväriseksi, jos pohjaväriä ei oteta huomioon.

26. Tunnista hevosen väri

Kuvassa rautias shetlanninponi Rainbow Dash.
Kuva © Katri Stoor

Hyvin tyypillinen rautias liinajouhilla. 
Rautiaan eri sävyt tiivistetty yhdeksi kategoriaksi. Vastauksissa olo eniten puna- ja tummanpunarautiasta sekä liinakkoa/liinahtavaa.
27. Tunnista hevosen väri

Kuvassa ruunikko welsh part bred Söderby Gård Valmai.

Kyseessä hyvin tyypillinen tummasävyinen ruunikko.

Ruunikon sävyksi oli tunnistettu tummanruunikkoa ja tummanpunaruunikkoa. Kaksi vastaajaa oli ehdottanut myös nokikuviota. Poni on perussävyltään melko tumma, mutta nokikuvio on mahdollinen.


28. Tunnista hevosen väri

Kuvassa rautiaanpäistärikkö shetlanninponi Omega III.

Kyseinen poni on melko tavanomainen rautiaanpäistärikkö, tosin sekakarva on lavalla ja selässä hieman epätasainen.

Suurin osa vastaajista (146) tunnisti ponin päistäriköksi. Rautiaan pohjavärin tunnisti yhteensä 127 vastaajaa.

29. Tunnista hevosen väri

Kuvassa hiirakko shetlanninponi Runas Tjalve.
Kuva © Katri Stoor

Kyseinen poni on hyvin tyypillinen hiirakko. 
Osa vastaajista oli erikseen maininnut siiman, hallakkovärien yhteydessä hevosilla on aina siima, joten sitä ei ole välttämätöntä hiirakolla mainita.

Myös ponin vaaleammat jouhet aiheutuvat hallakkoväristä, eivät kulottumisesta tai kirjavuudesta.

30. Tunnista hevosen väri

Kuvassa rautias suomenhevonen Ypäjä Aino.

Kyseessä melko tyypillinen hieman epätasaisen sävyinen rautias. 

Kuvan hevonen oli pääasiassa tunnistettu rautiaaksi. Mikäli sävy oli nimetty, se oli vaalean-, vaaleanpuna- tai punarautias, osa vastauksista mainitsi myös liinahtavat tai hamppujouhet.Siirry lukemaan osa 3, jossa loput kyselyn kuvat (31-35.) sekä genetiikka-aiheiset kysymykset.Kommentit

 1. Moi, kuvan 24 poni tunnistettu väärin. Kuvassa selvästi tamma, Avanti on ruuna. :) 99% varmasti kuvassa on Kaunisrannan Iines, jota itse kuvasin Vermon poninäyttelyssä 2012 mistä kyselynkin kuva on tiettävästi otettu. Toki se ei muuta sitä että kuvan poni on mustanpäistärikkö.

  Kiitos tutkimuksesta, näitä tuloksia on kiva lukea.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentista ja huomiosta, ponin oikea identiteetti on nyt korjattu tekstiin.

   Poista

Lähetä kommentti