Hevosvärituntemuskyselyn tulosten yhteenveto 1/3

Pidin 8.10. - 5.11.2020 Google Forms -pohjaisen kyselyn hevosten värien tuntemisesta. Mukana oli 35 kuvallista värintunnistustehtävää ja viisi genetiikkaan liittyvää kysymystä. Tämä blogipostaus on yhteenveto kyselyn tuloksista.

Olen jakanut tulokset kolmeksi blogipostaukseksi johtuen postausten pituudesta. Osassa 2 käydään läpi kuvien 17-30 vastaukset ja viimeisessä osassa kuvat 31-35 ja genetiikkakysymykset. Linkit osiin 2 & 3 postauksen lopussa.

Vastaajat  

Neljän viikon aikana eri somekanavissa mainostamaani kyselyyn osallistui yhteensä 176 vastaajaa. Nuorin vastaaja ilmoitti iäkseen 11, ja vanhin 73. Vastaajien mediaani-ikä oli 28.

Jaoin kysymyksen "Mikä on hevostaustasi?" vastaukset vastausten perusteella kategorioihin. Diagrammissa näkyvän harrastustaustan lisäksi 11 vastaajaa mainitsi kasvattavansa tai kasvattaneensa hevosia harrastus- tai ammattipohjalta ja 20 kertoi olevansa erityisen kiinnostuneita hevosten väreistä.

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, kuinka hyvin he tuntevat hevosten värit asteikolla 1-5.Kuvakysymykset

Vastauksissa ei ole otettu huomioon hevosten merkkejä, niiden lisääminen omaan vastaukseen ei kuitenkaan ole väärin.

Kuva 1. Tunnista hevosen väri


Kuvassa ruunivoikko welsh part bred tamma Sirena Bonito
Kuva © Meeri Heimo

Kuvan poni on sävyltään melko tumma ruunivoikko, ja näin helposti tunnistettavissa myös ruunikoksi.

Ruunihallakosta poni on mahdollista erottaa melkkien puuttumisen avulla. Ponilla ei näy hallakoille tyypillisiä alkukantaisia merkkejä, kuten siimaa tai vaakaraitoja jaloissa, vaikka sekä jalat että selkä ovat näkyvillä kohtuullisen hyvin.
Kuvassa näkyvässä tiivistelmässä ei ole otettu huomioon eri värisävyjä (esimerkiksi, jos vastaus oli vaaleanruunikko, tämä on tiivistetty ruunikoksi). 

Kuvassa näkyvän lisäksi 7 vastaajaa nimesi erikseen ponin merkit tai viittasi niihin mahdollisena kirjavuutena. Kyseinen poni ei tietojeni mukaan ole kirjava, mutta sabino, splashed whitea tai w-geenin aiheuttamaa kirjavuutta ei fenotyypin tai suvunkaan avulla voida poissulkea.

Vastaajista kuusi mainitsi myös ponin mahdollisen nokikuvion (eng. sooty). Tämä viittaa ponin tummaan sekakarvaan. Nokikuvio on yleinen erityisesti ruunikkopohjaisilla hevosilla, yleensä nokikuvioisella sekakarva leviää ylälinjalta alaspäin kohti ponin kaulaa ja kylkiä. Poni täyttää nokikuvion tuntomerkit, mutta nokikuvion aiheuttamaa geenimuunnosta ei ole tunnistettu, joten nokikuvion olemassaoloa ei voida tieteellisesti todistaa tai kieltää.

Kuva 2. Tunnista hevosen väri

Kuvassa musta suomenhevostamma Maarian Kerttu.
Kuva © Jenni Luomanperä

Kuva on valitettavasti valotukseltaan hieman hämärä, mutta siitä voidaan hyvin erottaa klippauksen vaikutus hevosen väriin (vertaa klipattuja ja karvallisia kohtia). 

Musta hevonen voi olla haastava erottaa tummasta ruunikosta muutenkin, ja klippaus vaikeuttaa tunnistusta entisestään.

Diagrammissa olen erotellun kulomustan erikseen, vaikka kulomusta on geneettisesti sama kuin musta. Mikäli nämä lasketaan yhteen, 159 vastaajaa arvasi musta.

Ruunikon sävyjä en ole eritellyt, vastauksissa oli tumman- ja mustanruunikkoa.

Kuva 3. Tunnista hevosen väri

Kuvassa gotlanninruss HS Choko. Poni on ruunikko pangaré-kuviolla. Oleellista on ollut tunistaa ponin pohjaväriksi ruunikko, pangaré on vain mielenkiintoinen lisä.

Pangaré on pigmenttiä pisteittäin haalentava kuvio. Pangarén tunnistaa esimerkiksi jauhokuonosta sekä vaalentuneesta sävystä kainaloiden, vatsan ja jalkojen yläosan alueilla. Pangarén aiheuttavaa geeniä ei tunneta, mutta sen uskotaan  vaikuttavan hevosen punaiseen sävyyn, koska mustapohjaisilla hevosilla ei esiinny pangarea.

Ruunikon sävyistä ylivoimaisesti eniten oli ehdotettu punaruunikkoa. Myös vaaleanruunikkoa ja vaaleanpunaruunikkoa ehdotettiin.

21 vastaajaa tunnisti ponin pangaréksi, lisäksi 9 mainitsi esimerkiksi jauhokuonon, muttei tunnistanut kuviota.

Yksi vastaaja ehdotti myös tälle ponille nokikuviota.

Kuva 4. Tunnista hevosen väri

Kuvassa ruunikonpäistärikön kirjava shetlanninponi Noble Patience. Kirjavuustyyppi on tobiano.

Kuva valitettavan heikosti valaistu, joten ponin pohjaväri on haastava tunnistaa. Kuva on valittu mukaan päistärikön ja kirjavan yhdistelmän tunnistamisen kannalta, pohjavärin tässä tapauksessa ollessa toissijainen.

Ruunikoksi pohjavärin tunnistaneista suuri osa mainitsi sävynä mustanruunikon. Muutama mainitsi sävyksi myös tummanruunikon.

Tähän kuvaan tuli yhteensä 37 erilaista vastausta, minkä vuoksi muissa käyttämäni piirakkadiagrammi ei olisi toiminut. Tässä diagrammissa näkyvät kaikki erilaiset vastaukset ja niiden määrät yleisimmästä alkaen. 

Tässä eriteltynä myös termit lehmänkirjava ja kirjava, vaikka nämä käytännössä viittaavat samaan asiaan (mikä tahansa kirjava hevonen).


Selkeyden vuoksi tässä erillinen diagrammi, johon on eritelty vastaukset päistätärikön ja tobianon suhteen. 

Tässä "muu kirjavuustyyppi" viittaa vastauksiin, joissa kirjavuustyyppi oli määritelty, mutta se oli muu kuin tobiano (esim. sabino). Määrittelemätön kirjava viittaa termeihin kirjava ja lehmänkirjava, jotka eivät määrittele hevosen kirjavuustyyppiä.


Kuva 5. Tunnista hevosen väri

Kuvassa rautias suomenhevonen Hessin Nöpi.

Tämä hevonen on sävyltään melko tumma rautias.
Osa vastaajista oli määrittänyt sävyksi tummanrautiaan lisäksi sysirautiaan, savakkorautiaan, kulorautiaan tai maksanrautiaan. 

Hevosella on runkoa vaaleammat harmahtavat jouhet, joista usein käytetään nimitustä hamppujouhet tai hampahtavat jouhet. Näiden lisäksi vastauksissa oli käytetty termejä liinahtavat ja hallahtavat jouhet.

Vastauksissa muutama nosti esille myös papurikon rautiaan rinnalla tai erikseen. Papurikko viittaa erityisesti hevosen rungolla esiintyviin muuta runkoa vaaleampiin pyöreisiin kuvioihin. Tällä hevosella on papurikkotäpliä, mutta papurikko yksin ei ole väri.

Toinen vastauksissa useammin esiintynyt termi on hopea. 14 vastaajaa sisällytti vastauksiinsa hopean. Hopeageeni vaikuttaa hevosilla vain mustaan pigmenttiin, joten rautiaalla hevosella se ei ole näkyvä. Esimerkiksi tämä hevonen voisi periaatteessa kantaa hopeageeniä, mutta hopeageeni ei näkyisi, ja näin ollen sitä ei fenotyypin (ulkonäön) perusteella voi tunnistaa hopeanrautiaaksi. Hopeanruunikolla on ruunikolle tyypillisesti mustaa pigmenttiä pistemäisesti vähintään jaloissa, korvien reunoilla ja turvassa. Erityisesti mustat / todella tummat jalat auttavat erottamaan hopeanruunikon hevosen rautiaasta.

Kuva 6. Tunnista hevosen väri

Kuvassa ruunihallakko vuonohevonen Ronja.
Kuva © Katri Stoor

Ruunihallakon rinnalla käytetään usein myös tämän kuvan vastausdiagrammissa esiintyvää väljempää termiä hallakko. Hallakko on virallisesti hallakkoväriryhmän nimi, mutta sitä käytetään usein yleisnimityksenä ruunikko- ja rautiaspohjaisille hallakkoväreille.

Erityyppiset hallakot (erityisesti ruunikko- ja rautiaspohjaiset) on toisinaan haastava erottaa toisistaan ilman esimerkiksi jouhien tarkempaa tarkastelua.


Tämän kuvan kohdalla on hallakkovärien lisäksi vastattu jonkinverran voikkovärejä. Hallakko on mahdollista erottaa voikoista hallakoille tyypillisten merkkien avulla. Esimerkiksi kuvan hevosella voidaan erottaa muunmuassa vaakaraitoja jalassa, kaksiväriset jouhet.

Kuva 7. Tunnista hevosen väri

Kuvassa voikko welsh sektion C Llanthony Honey Bee.

Kuvassa esiintyvä poni on hyvin tyypillinen voikko. Voikon värin lisäksi sillä on papurikko-kuviointia. Papurikon oli vastauksissaan maininnut 11 vastaajaa, osa toisella termillä papumus.

Kolmetoista vastaajista oli käyttänyt voikon sijaan englanninkielistä termiä palomino. Nämä vastaukset näkyvät diagrammissa voikkona, koska viittaavat samaan väriin.


Yksi vastaaja oli lisäksi vastannut, että ponilla on nokikuvio voikon lisäksi. Tämä poni ei täytä nokiuvion tuntomerkkejä (enemmän asiasta kuvassa 1.), eikä nokisuutta voida ainakaan toistaiseksi geneettisesti testata.Kuva 8. Tunnista hevosen väri

Kuvassa mustanvoikko eestinhevonen Anarhia. Säänalueen valkoinen karva todennäköisesti peräisin esimerkiksi hiertymästä, eikä ole vanhemmilta periytynyttä.

Halusin kyselyyn mukaan mustanvoikon, valitettavasti tämä klipattu yksilö oli ainoa vaihtoehtoehtoni. Mustanvoikot ovat yleisestikin haastavia tunnistettavia ilman suvun tuntemista ja tunnistetaan usein väärin mustaksi tai ruunikoksi. Tässä kuvassa poni on valitettavasti lisäksi klipattu. 
Yhteensä 18 vastaajaa tunnisti ainakin yhdeksi kuvan hevosen värivaihtoehdoksi mustanvoikon. 

Mustanvoikolla ei ole erityisiä piirteitä tavallista mustaa vaaleamman ja joskus "kellertävämmän" sävyn vuoksi, joten sen tunnistus on äärimmäisen haastavaa.

Kulomusta on geneettisesti sama kuin musta (eli se on mustan sävy), mutta eroteltu omaksi vastauksekseen suuren vastausmäärän vuoksi.

Ruunikon sävyksi vastaajat olivat vastanneet mustanruunikkoa ja tummanruunikkoa, ensimmäisen ollessa yleisempi. Rautiaan sävyinä oli ehdotettu tummanrautiasta ja sysirautiasta, nämä olivat keskenään yhtä yleisiä.

Kuva 9. Tunnista hevosen väri

Kuvassa voikonpäistärikkö suomenhevonen Kadelma Kuu
Kuva © Katri Stoor

Päistärikkö erottuu usein voikkovärisillä heikommin kuin perusvärisillä (ruunikko, rautias musta). Tässä kyseessä myös helposti rautiaaseen sekoitettavan sävyinen voikko.

Myös tämän hevosen kohdalla muutama vastaaja käytti voikon sijaan termiä palomino, nämä vastaukset on niputettu yhteen voikon kanssa.

Suuri osa vastaajista (99) tunnisti hevosen voikoksi. Päistäriköksi hevosen tunnisti yhteensä 34 vastaajaa. Lisäksi useilla vastaajilla päistärikkö tai voikko oli yhtenä värivaihtoehdoista.
Kuva 10. Tunnista hevosen väri

Kuvassa ruunivoikko eestihevonen Eliksiir.
Kuva © Jenni Luomanperä

Kuvan hevonen on melko tyypillinen ruunivoikko, jonka suuri enemmistö tunnistikin oikein (132). Voikkoväriseksi hevosen tunnisti 137 ihmistä.Voikkovärien lisäksi vastauksissa oli paljon hallakkovärejä. Tämä hevonen muistuttaa jokseenkin sävyltään ruunihallakkoa, mutta sillä ei ole hallakon erikoispiirteitä, kuten vaakaraitoja jaloissa tai kaksivärisiä jouhia.

HUOM! Diagrammissa virhe: Ruunivoikoksi tunnistaneiden määrän tulisi olla 132, ei 123.

Kuva 11. Tunnista hevosen väri
Kuvassa ruunikkopohjainen kimo welsh part bred Mistaka Fantasy. Poni on kuitenkin kimoutunut niin pitkälle, että pohjaväriä on kuvan perusteella vaikea tunnistaa oikein. Pohjavärin tunnistusta oleellisempaa on ollut tunnistaa poni kimoksi.

Monet vastaajat käyttivät termiä papurikkotäpläinen tai papurikkokimo. Tämä kuvaa ponin nykyistä väriä hyvin, mutta on hyvä muistaa, ettei papurikkotäpläinen kimo ole virallinen väri, vaan kimoutumisen vaihe. Papurikkotäpläinen kimo -termi on tiivistetty pohjavärin mainitsemattomien kimojen kanssa saman "kimo" kohdan alle diagrammissa.
 
Sama pätee myös harmaankimoon. Vaikka tämä on hyvin ponia kuvaava termi, sillä on silti muu pohjaväri ja harmaus on vain kimoutumisen välivaihe.

Papurikko ei myöskään ole yksin väri, vaan rungon vaaleampia ympyröitä minkä tahansa hevosen pohjavärissä kuvaava termi. 

Kuva 12. Tunnista hevosen väri

Voikko suomenhevonen Lakeuden Säihke. 

Kuvassa todella ruskeansävyinen voikko, jonka tunnistaminen ei ole helppoa. Tällaisen hevosen tunnistaa hyvin helposti rautiaaksi vähän erikoisella sävyllä. Hevonen oli myös kuvan ulkopuolella ainakin kuvan ottohetkellä yhtä ruskeasävyisen näköinen.


Rautiaan eri sävyt, mukaanlukien liinakko, on niputettu "rautias"-otsikon alle diagrammissa.Kuva 13. Tunnista hevosen väri
Kuvassa rautiaanpäistärikkö suomenhevonen Taikatan.
Kuva © Katri Stoor.

Kyseessä on melko epätasaisen sävyinen päistärikkö, minkä vuoksi se on helppo tunnistaa myös sekakarvaisena rautiaana.

Kuten aiemmissa, myös tässä olen tiivistänyt rautiaan sävyt (myös liinakon) rautiaan alle diagrammissa.Kuva 14. Tunnista hevosen väri
Kuvan hevonen on rautias suomenhevonen Sadun Viksu.
Kuva © Meeri Heimo

Kyseinen hevonen on todella tyypillisen sävyinen rautias suomenhevonen. Tästä myös kyselyn vastaajat olivat yhdenmielisiä, lukuunottamatta yhtä vastaajaa, jolla hevosen kuva ei valitettavasti toiminut.
Suurin osa vastaajista tarkensi hevosen sävyksi punarautias, joukossa oli myös muutama tummanpunarautias ja vaaleanpunarautias.


Kuva 15. Tunnista hevosen väri
Kuvassa musta shetlanninponi Springfield Flint. Ponilla on myös sekakarvaa.

Diagrammissa mustiin (165) on sisällytetty yksi kulomusta. Kaikki ponin ruunikoksi tunnistaneet vastasivat sävyksi mustanruunikko.Kommentit